Vanwege de aanvraag van een ANBI status zijn we verplicht onze gegevens te publiceren. Onze ANBI status is inmiddels binnen!!

Omdat we nog geen uitgebreide website hebben (Welke vrijwilliger wil die voor ons bouwen in WordPress?), staan de benodigde gegevens hier onder.

Wij zijn stichting Wildopvang Haaglanden.

U kunt ons vinden aan het Linnaeuspad 5, 2616 LT in Delft.

Wij zijn telefonisch te bereiken op: 015-7853162 buiten de openingsuren wordt u doorgeschakelt of krijgt u een ingesproken tekst met een alternatief nummer.

KvK: 91096510

RSIN: 865550657

Onze doelstelling is:

Het tijdelijk opvangen, verzorgen en revalideren van beschermde inheemse dieren, die door welke reden dan ook tijdelijk niet meer in de vrije natuur kunnen overleven, met als doel deze dieren weer uit te zetten. (het doel is uitgebreider te vinden in onze statuten).

Hoofdlijnen van ons beleid:

Er wordt naar gestreefd het verblijf in het opvangcentrum voor de dieren zo aangenaam mogelijk te maken, ze zo weinig mogelijk stress te bezorgen en zo nodig adequate medische hulp te verschaffen. Daarnaast heeft het opvangcentrum als doel de dieren zo kort mogelijk in de opvang te laten verblijven en het daarna zo snel mogelijk weer in de natuur terug te plaatsen.

Inkomsten:

De inkomsten van de Wildopvang Haaglanden zijn afkomstig uit donaties, giften, legaten en bijdragen van diverse fondsen.

 

Onze bestuursleden zijn momenteel (05-11-2023):

Voorzitter: Mevr. Geertje Krechting

Secretaris: Mevr. Stefanie van Biesen

Penningmeester: Dhr. ing. Edwin Hendriks

De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

 

Alle inkomsten komen ten goede aan het bieden van onderdak en alle nodige verzorging aan de inheemse wilde dieren, zodat die zo snel mogelijk weer terug kunnen in hun natuurlijke omgeving.

 

De stichting Wildopvang Haaglanden wordt geheel door vrijwilligers gerund. In uitzonderlijke gevallen kan er door het bestuur tot een onkostenvergoeding besloten worden.

Omdat de stichting Wildopvang Haaglanden pas op 15 september 2023 officieel opgericht is, zijn er nog geen financiele- en jaarverslagen.